NL FR ENG DE

“Naast het feit dat fma zowel in België, Nederland als in Duitsland uit voormalig mediabureau CFO's bestaat, hebben ze vooral met hun aanpak voor digitale media het verschil gemaakt.”

fmabelgium

Financial Assessment

De financiële assessment geeft antwoorden op alle transparantie problemen waar een adverteerder mee geconfronteerd wordt. Deze transparantie problemen ontstaan door het uitbesteden van meerdere taken aan een extern bureau. Niet alleen de financiële geldstromen met haar diverse kortingen worden daarbij volledig geanalyseerd, ook de werkprocessen, de algemene werking van het bureau, de check met het huidige contract én een heldere rentabiliteitsanalyse (wat verdient een bureau aan mij als klant?) worden meegenomen in de audit.

Een fma assessment kan worden uitgevoerd op alle marketing communicatiebureaus (o.a. media, reclame, digitale, below-the-line, PR bureaus, …). Het is geen oordeel over de voorkant van het verhaal, maar wel een volledige en gedetailleerde analyse van de achterkant of de zogenaamde back-office. Met andere woorden, in het geval van een creatief bureau zal een audit van fma geen uitspraken doen en oordelen vellen over de sterkte van de creatie. Wel zullen we grondige controles uitvoeren op de jobcards, de time-sheets, de facturatie, de fees, aankoopfacturen, kostenbegrotingen en dergelijke meer. Alles wat op facts en figures gebaseerd is, wordt geaudit. We baseren ons daarvoor op verschillende documenten. Dat kunnen contracten zijn, verkoop en inkoop facturen, kostenbegrotingen maar ook e-mails tussen partijen bijvoorbeeld. En daar doen we wel een duidelijke uitspraak over! In het geval van een media bureau, is het niet fma die de kwaliteit van het media plan beoordeelt. Van ons ga je niet horen of radio de juiste keuze is geweest. Maar wij zullen daarentegen wel de gemaakte afspraken auditen: houdt het media bureau zich aan het huidige contract en afspraken, de onderliggende contracten met media exploitanten. Kloppen de remuneratie, de facturatie, time-sheets, behaalde kortingen, uitgeleverde media, etc.

Hetzelfde geldt voor alle andere marketing organisaties die fma doorlicht: social en andere digitale bureaus, below-the-line bureaus, en zo meer.

Elke financial assessment heeft hetzelfde patroon. Drie hoofdstukken die alles omvatten, zijnde:

 1. De contract en proces audit: dit is het deel waarin enerzijds alle processen geanalyseerd worden en anderzijds worden in dit hoofdstuk ook de contracten (met bureau en media exploitanten) in detail geanalyseerd.
 2. De invoice audit: dit is het deel waarin alle facturaties geverifieerd worden. Ook het betalingsgedrag van partijen wordt gecontroleerd.
 3. De remuneratie audit: in deze fase worden alle aspecten van de remuneratie geanalyseerd en op juistheid en volledigheid doorgelicht: commissie, fee, AVB’s, KPI’s, allerhande commissies en andere credits,… Onder de remuneratie audit ressorteert ook een gedetailleerde review, audit en controle van alle kosten die worden aangerekend door het bureau met een duidelijk antwoord op de vraag: betaal ik mijn bureau niet teveel? Er is ook een grondige doorlichting van de gemaakte uren door het bureau a.d.h.v. time-sheets, inclusief de team samenstelling. Wisselingen in het team worden bekeken en inefficiënties bloot gelegd.

Kortom, de financial assessment van fma zorgt niet alleen voor een heldere inzage in de werking van een media en/ of marketing-bureau, het zorgt ook voor een duidelijk antwoord op de transparantie en compliance vragen van uw controlling, procurement, legal en finance afdelingen!

fma, uw kritische media- en marketingpartner!

logo bollen

Digital Performance Audit

Alle adverteerders zitten er vandaag mee in hun maag, het digitale verhaal! Hoe kunnen we weten en meten of een digitale campagne goed werkt? Moet ik meer of net minder geld stoppen in het digitale luik? Is Search wel nuttig of is het net Social die het verschil maakt? Wat met Programmatic buying? Er blijkt niets transparant te zijn, of toch? En werkt dat voor mijn business? Hoe verbeter en integreer ik onze digitale media activiteiten? Hoe zit het met Brand Safety? Deze en nog veel meer vragen, zijn ondertussen dagelijkse kost geworden bij fma. Het is dan ook een absolute noodzaak voor marketing mensen om niet alleen grondig te analyseren maar om vooral ook de concrete resultaten te kennen van de diverse digitale takken. Het interne budgetverhaal bij bedrijven kun je als marketer alleen winnen als je heldere, duidelijke en volledige analyses en voordelen voorlegt.

fma heeft met de DPA (Digital Performance Audit) als één van de weinigen op de markt de kennis en kunde in huis om adverteerders te helpen de juiste keuzes te maken. Een fma DPA legt de vinger op de wonde en vooral, na de grondige audit die geen enkel detail onaangeroerd geraakt, helpen we de vaststellingen te verwoorden in concrete daden. We laten je niet los want je kunt er je ogen voor sluiten of doen alsof je het niet gehoord hebt, maar één ding staat als een paal boven water: marketing en media go fully digital! Het moet volledig geïntegreerd zijn in de bedrijfsvoering en niet apart staan. Het is belangrijk om nu de kennis, de kunde en de controle op punt te stellen. In detail gaan we bij de DPA een audit uitvoeren op basis van 650 criteria (!). Onze aanpak heeft al meer dan zijn noodzaak bewezen voor tal van onze klanten.

De digital performance audit richt zich op de volgende bouwstenen van de digitale marketing strategie:

 1. Bereik (organisch, owned en paid): welke kanalen worden er ingezet en hoe worden die gemonitord en afzonderlijk afgerekend op basis van welke criteria, zijn deze nog up-to-date? Klopt de channel mix? We screenen minutieus alle kanalen afzonderlijk.
 2. Architectuur in strategie, middelen (techniek), processen: welke tools worden voor de digitale kanalen ingezet? Hoe wordt de informatie gepresenteerd en geconsumeerd? Hoe worden de data van de verschillende kanalen ook voor andere kanalen ingezet? Is de huidige aanpak nog marktconform en welke online marketing tools zet de concurrentie in?
 3. Organisatie (geïntegreerde aanpak aan klant- en bureauzijde): zijn de bureau-klant afspraken nog up-to-date en wanneer zijn ze voor het laatst gemonitord? Zijn de teams uitgerust qua tools en opleiding om de hedendaagse markt uitdagingen aan te kunnen? Werkt het bureau transparant volgens de huidige standaarden en zijn de teams aan adverteerder en bureauzijde uitgerust om het rendement uit de digitale investeringen maximaal te benutten?
 4. Meting en reporting (KPI’s en performance): op basis van welke doelstellingen en tools worden de resultaten gemonitord en geëvalueerd?
 5. Resultaten. Zijn de digitale kanalen ingericht op conversie in termen van sales en brand doelstellingen?

We zijn door onze ervaring uitstekend gepositioneerd in de digitale markt. De dynamische ontwikkelingen in de digitale media volgen we nauwgezet op, om onze klanten te kunnen blijven informeren over de meest recente ontwikkelingen. fma is dé partner voor advies en controle op uw digitale luik.

fma is dé partner voor de controle op uw digitale luik.

logo bollen

Media pitch & Consulting

fma is de afgelopen jaren dé referentie geworden wanneer het gaat om objectief, grondig en duidelijk advies inzake de media- en marketingwereld in België en Nederland. Kleine, middelgrote en grote adverteerders lieten zich meermaals bijstaan door één van de fma specialisten om fundamentele vragen beantwoord te zien en lange termijn projecten op de rails te zetten.

Het gaat daarbij om:

 1. Media pitch begeleiding
  Vanuit technisch standpunt is een pitch begeleiding een zeer gespecialiseerde opdracht. Door de jarenlange ervaring van fma bij de vele media pitch begeleidingen, is fma niet alleen uitgegroeid tot de referentie op de markt voor dit soort werk, fma is ook de absolute garantie op een correct resultaat! Op een objectieve en confidentiële manier, met kennis van zaken en volgens de eisen en verlangens van de adverteerder, helpt fma mee aan de keuze van de beste business partner voor de media strategie, planning en buying. Wij organiseren, analyseren en adviseren maar de adverteerder beslist! Met fma in zee gaan voor een pitch begeleiding betekent, dat u als adverteerder volledig ‘ontzorgd’ wordt. De juiste focus wordt gelegd voor de toekomst en dat de meest correcte keuze gedaan wordt met de beste match voor uw bedrijf op dat moment en volgens uw strategie! Er wordt een strikt schema gevolgd, vertrekkend bij een analyse van de huidige situatie bij de adverteerder en het huidige bureau, over een aantal interviews en de uitwerking van de methodologie, tot en met de rapportering van de analyses.
 1. Het fma-KPI model
  Alles valt en staat met duidelijke objectieven! Elk project, elke strategie, zelfs de meest eenvoudige projecten kunnen enkel beoordeeld worden als succesvol wanneer er duidelijke Key Performance Indicatoren gezet worden vooraf. Dat is ook voor de beoordeling van de media strategie, planning en buying en de samenwerking met het media bureau, cruciaal. Te vaak merken we echter dat de objectieven zwak, niet S.M.A.R.T. of gewoon niet zijn afgesproken. Het eigen ontworpen fma KPI model is de oplossing! Het zorgt voor een duidelijke, grondige en objectieve evaluatie van de relatie tussen het bureau en de adverteerder. Zowel kwalitatief als kwantitatief zetten we criteria uit in nauwe samenwerking met klant en bureau!
 2. Mediabureau contract onderhandeling
  Door de vele jaren ervaring kan fma beter dan wie ook oordelen over de sterktes en zwaktes van een bureau contract. We staan de adverteerder bij in de correcte opzet en de juiste formulering. fma is beter geplaatst dan wie ook om de adverteerder te wijzen op veel gemaakte fouten,, marktontwikkelingen, specifieke clausules rond dienstverlening, transparantie en zo meer.
 3. Training en coaching
  Via verschillende jaarlijkse sessies bij de UBA Academy coacht fma marketing- en media mensen, maar ook specifieke in-huis trainingen worden gegeven. Elke training wordt op maat gemaakt. We adviseren meerdere specialismes zoals inkoop, marketing, financieel, audit verantwoordelijken aan adverteerders kant.

Alle fma klanten,  zonder uitzondering,  zijn referenties!

logo bollen

Some credentials

Historiek

In het voorjaar van 2009 startte Geert Debruyne fma op in België. Geert had toen zowat vier jaar audit ervaring bij Arthur Andersen en 8 jaar als CFO bij een groot Belgisch mediabureau. Het bedrijf dat hij in korte tijd opbouwde kent vier stevige hoekstenen: objectiviteit, integriteit, confidentialiteit en professionalisme. Ze zijn heilig voor iedereen die bij fma werkt.

In 2014 werd de visie van fma duidelijk vastgelegd, namelijk ‘forging alliances’. Twee krachtige woorden die helemaal het dna van het bedrijf uitdrukken: fma werkt onafgebroken aan het smeden van banden tussen adverteerders en hun marketing communicatiebureaus. fma wil bruggen bouwen en versterken, niet afbreken of vernietigen!

Begin 2015 werd de structuur van fma in Nederland verankerd door het oprichten van fma Nederland door Henk Plessius. Ook Henk komt uit de media bureau wereld. Hij is bijna 15 jaar CFO geweest bij een van de grootste mediabureaus van Nederland. Daarvoor heeft hij iets meer dan 4 jaar auditervaring opgedaan bij PriceWaterhouseCoopers en is Register Accountant (RA).

Geert en Henk vormen een sterk duo! Ze plaatsen altijd de klant centraal en delen dezelfde specialistische werk ervaring, visie en dezelfde waarden! Dat maakt fma tot een sterke partner voor veel adverteerders!

Geert Debruyne

GEERT DEBRUYNE

CEO fma Belgium

geert@fmabelgium.be

Henk Plessius

HENK PLESSIUS

CEO fma Nederland

henk@fmanederland.nl

fma's visie is zeer helder:

"fma streeft ernaar om de band tussen adverteerder en bureau sterker te maken door oplossingen aan te bieden en zo transparantie, duidelijkheid en wederzijds vertrouwen te creëren"

 

bollen

Waarom kiezen voor fma?

 • fma focust op digitale media
  Bij fma staat digitaal centraal. Bij fma krijg je geen rapport met als hoofdbrok offline media. Search, social, display, programmatic, Google analytics en nu zelfs al A.I. en blockchain, bij fma vindt u als klant alle specialisten onder één dak!
 • fma voert de assessments zeer grondig en gedetailleerd uit
  Bij ons geen PowerPointpresentatie met enkel de resultaten maar wel een uitgebreid rapport dat als een naslagwerk dient voor het hele marketingteam.
 • fma werkt aan oplossingen, niet aan het uitvergroten van problemen.
  Na een assessment heb je als adverteerder antwoorden op je vragen en weet je wat nodig is om de banden sterker te maken met je bureau. Sterker nog, een duidelijk actie plan is bijgevoegd.
 • fma heeft de juiste ervaring in huis, zowel financieel, digitaal als marcom.
  Bij ons geen junioren of onwetende analisten die bij de adverteerder of bij het bureau hun opleiding gaan volgen. Alleen vakspecialisten zijn goed genoeg om onze klanten te helpen!

Kiezen voor fma is kiezen voor kwaliteit en kennis!

logo bollen

Objectiviteit,  Integriteit,  Confidentialiteit & Professionalisme

logo bollen

Contacteer Henk